10 februari 2017

Projecten

Het kennisprogramma heeft de afgelopen jaren geïnventariseerd welke lokale en regionale kennisprojecten er plaatsvinden of in ontwikkeling zijn. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in de projectenlijst die een overzicht geeft van kennis rondom bodemdaling.  Dit overzicht draagt bij aan het verbinden van kennis en kennishouders te verbinden.

De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om inzicht te vergroten in de samenhang van de projecten en om kennishiaten in kaart te brengen. Op basis van de analyse en kennisbehoefte van partijen is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is een start gemaakt met drie deelexpeditiesIn 2019, 2021 en 2021 zijn er verschillende nieuwe onderwerpen toegevoegd en een aantal deelexpedities afgesloten. Een overzicht van alle lopende en afgeronde deelexpedities vindt u hier

In de projectenlijst kunt u projecten sorteren op thema, onderwerp of trefwoord, of u kunt handmatig een zoekterm invoeren. De projecten zijn daarnaast voor bebouwd gebied en landelijk gebied ook per onderwerp te bekijken.

Een aantal keer per jaar lichten we een project uit op de pagina uitgelicht.