February 10, 2017

Projecten

Het kennisprogramma heeft zich afgelopen jaren ingezet om verschillende lokale en regionale kennisprojecten te inventariseren. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis, ontwikkeld en nog in ontwikkeling, rondom bodemdaling en wordt gebruikt om kennis en kennishouders te verbinden, terug te vinden in de projectenlijst.

Bekijk de projectenlijst hier!

Bekijk de projecten

De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om inzicht te vergroten in de samenhang van de projecten en om kennishiaten te identificeren. Lees verder over de projectanalyse of download de rapportage. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is gestart met drie deelexpedities: natte teelten, onderwater- en drukdrainage en innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar nog drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten geo-informatie, governance en broeikasgassen.

Een aantal keer per jaar lichten we een project uit, deze vindt u terug op de pagina uitgelicht.