Nationaal kennisprogramma Bodemdaling

leefbaar, veilig en betaalbaar

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven richting aan onze activiteiten.

Deelexpedities

In 2018 is gestart met drie deelexpedities: natte teelten, onderwater- en drukdrainage en innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar nog drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten geo-informatie, governance en broeikasgassen.
Informatie over de Deelexpedities is te vinden op de deelexpeditie pagina.

Projecten

Het NKB heeft in 2018 onderzoeksprojecten geïnventariseerd die betrekking hebben op bodemdaling. In het overzicht vindt u projecten in het stedelijk en landelijk gebied.
Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Het kennisprogramma biedt een overzicht van projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling. Projecten in landelijk en stedelijk gebied en projecten in kleine kernen komen aanbod, een overzicht is te vinden in het projectenoverzicht.

@NKBodemdaling